Ανακοινώσεις

18/05/2020 - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
18/05/2020 - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ WORD
18/05/2020 - ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΔΔΑ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ WORD
02/12/2019 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΜΦΤΤ
01/12/2019 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΜΦΤΤ