Φόρμα Συμπλήρωσης Στοιχείων Μελών Νομικών Προσώπων


ΕΠΩΝΥΜΙΑ*
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1* Πολύ σημαντικό για άμεση επικοινωνία και ενημέρωση!
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3
FAX
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAILΠολύ σημαντικό για άμεση επικοινωνία και ενημέρωση!
ΟΔΟΣ*
ΑΡΙΘΜΟΣ*
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ*
ΝΟΜΟΣ*
ΠΕΡΙΟΧΗ - ΠΟΛΗ*
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΤ
ΦΙΛΟΣ ΤΤ
*
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΤΠολύ σημαντικό για άμεση επικοινωνία και ενημέρωση!
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΑΦΜ*