Οικονομική Συμμετοχή Μελών

Για την ίδρυση, τη λειτουργία και την κάλυψη των εξόδων των νομικών ενεργειών της Ένωσης προϋπολογίστηκε ότι θα απαιτηθούν περίπου 30.000-40.000€. Επειδή τα μοναδικά έσοδα που έχει η Ένωση είναι η δικιά σας συνδρομή, η οποία είναι πολύ δύσκολο να μαζεύεται σταδιακά, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα ήδη δημιουργηθέντα έξοδα αλλά και όσα υπολογίζουμε ότι θα δημιουργηθούν για να ολοκληρώσουμε τις δράσεις μας απαιτείται η οικονομική συμμετοχή του κάθε μετόχου, που ορίστηκε από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή ως εξής: Αριθμός Μετοχών → Ποσό : 1-500 → 10 € , 501-1.000 → 15 € , 1.001-2.000 → 20 € , 2.001-3.000 → 25 € , 3.001-4.000 → 35 € , 4.001-5.000 → 50 € , 5.001-10.000 → 80 € , 10.001-25.000 → 120 € , 25.001-50.000 → 160 € , 50.001-100.000 → 300 € , 100.001 και άνω → 500 €.


Από τα ποσά αυτά τα πρώτα 10€ αφορούν στην ετήσια συνδρομή στην Ένωση και τα υπόλοιπα στα πρώτα δικαστικά και λοιπά έξοδα λειτουργίας της. Οι Φίλοι της Ένωσης (μη Μέτοχοι) μπορούν εάν επιθυμούν να συμβάλλουν οικονομικά στην ενίσχυση του ταμείου της Ένωσης καταβάλλοντας 10€ ως ετήσια συνδρομή. Η συνδρομή αποφασίστηκε από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή να είναι εφάπαξ και αν χρειαστεί στο μέλλον να γίνει ετήσια.

Κόστος Αγωγών

Κατόπιν της συμφωνίας μας με το δικηγορικό γραφείο KYROS LAW OFFICES απαιτείται κάθε μέτοχος - μέλος της ΕΜΦΤΤ να καταβάλλει στο λογαριασμό της ΕΜΦΤΤ για την κάλυψη των εξόδων των αγωγών τα ακόλουθα ποσά (ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών του ΤΤ που διαθέτει ο καθένας): Αριθμός Μετοχών → Ποσό : 1-500 → 10 € , 501-1.000 → 20 € , 1.001-2.000 → 45 € , 2.001-3.000 → 60 € , 3.001-4.000 → 90 € , 4.001-5.000 → 140 € , 5.001-10.000 → 220 € , 10.001-20.000 → 400 € , 20.001 και άνω → 600 €.

Τα ποσά αυτά θα μεταφερθούν στο λογαριασμό του δικηγορικού γραφείου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής κάθε μετόχου - μέλους της ΕΜΦΤΤ, ώστε να μπορεί να συμμετάσχει στις αγωγές αποζημίωσης.

Τρόποι Πληρωμής Συνδρομής Μελών - Εξόδων Αγωγών

1. Κατάθεση σε Λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας σε Κατάστημα Εθνικής Τράπεζας

Αριθμός Λογαριασμού: 040/002438-42

Αιτιολογία Κατάθεσης:

Δικαιούχος Λογαριασμού:

Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο Μετόχου

Αγγελάκης Μιχαήλ


2. Πληρωμή μέσω e-banking (Προσοχή! Πρέπει να επιβαρυνθείτε ΟΛΕΣ τις προμήθειες όλων των τραπεζών!)

 

Αριθμός Λογαριασμού(IBAN): GR4501100400000004000243842

Αιτιολογία Κατάθεσης:

Δικαιούχος Λογαριασμού:

Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο Μετόχου

Αγγελάκης Μιχαήλ