ΕΜΦΤΤ

 

 

Αθήνα, 18-05-2020

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΣ - ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε.

 

Αξιότιμοι κύριοι & κυρίες Μέτοχοι του Τ.Τ., μέλη της Ε.Μ.Φ.Τ.Τ.,

Συνεχίζουμε δυναμικά τις διεκδικήσεις μας και σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις:

Ομαδικές Αγωγές αποζημιώσεων για τις μετοχές του Τ.Τ.

Συνεχίζεται η εκδίκαση των ομαδικών αγωγών που έχουμε καταθέσει γιά αποζημιώσεις στα αστικά δικαστήρια. Μετά τις απορρίψεις, όλες με το ίδιο ανερμάτιστο και έωλο σκεπτικό, η δικηγορική εταιρεία KYROS LAW (Κυριακόπουλος – Σκιαδιώτη και Συνεργάτες), καταθέτει άμεσα εφέσεις για τις οποίες ορίζονται δικάσιμες από το 2022 και μετά. Όπως αντιλαμβάνεστε ο αγώνας μας αυτός θα απαιτήσει χρόνο και γι’ αυτό χρειάζεται να κάνουμε υπομονή και να επιμείνουμε αφού πιθανόν θα χρειαστεί να φτάσουμε στον Άρειο Πάγο και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. 

Άσκηση ποινικών διώξεων

Ξεκινήσαμε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου προκειμένου να ενισχύσουμε το νομικό μας οπλοστάσιο για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης μας.

Έκδοση απόφασης του Σ.τ.Ε. – Νέες δικαστικές ενέργειες για αποζημίωση

Με την με αριθμ. 2148/2019 απόφαση του, το ΣτΕ, στο οποίο προσφύγαμε 2.087 μέτοχοι του ΤΤ - μέλη της Ε.Μ.Φ.Τ.Τ., απέρριψε τα αιτήματα μας με σκεπτικό ίδιο με αυτό που απορρίπτονται πρωτόδικα και οι αγωγές αποζημιώσεων που έχουμε καταθέσει και εκδικάζονται στα αρμόδια πρωτοδικεία.

Το σκεπτικό αυτό θεωρεί ότι οι μέτοχοι είναι «εκ τρίτου συμβαλλόμενοι», η διοίκηση του Τ.Τ. είναι η «άμεσα συμβαλλόμενη»  και ως εκ τούτου οι μέτοχοι «δεν έχουν δικαίωμα» να προσφύγουν για αποζημιώσεις ή να καταθέσουν τις αιτήσεις αναίρεσης στο Σ.τ.Ε. Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό το δικαίωμα το έχουν «οι διοικήσεις του Τ.Τ.»,  δηλαδή αυτοί που συνήργησαν μαζί με το Ελληνικό Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος σε όλες τις μεθοδεύσεις που έγιναν σε βάρος του Τ.Τ. και των μετόχων του!!!

Το σκεπτικό αυτό σύμφωνα με τους νομικούς μας δεν στέκει ούτε νομικά, αφού υπάρχουν αποφάσεις του Αρείου Πάγου που αποτελούν πλέον νομολογία σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίζεται στους μετόχους η δυνατότητα να διεκδικούν τα δικαιώματα τους και αποζημιώσεις για τις ζημιές που υφίστανται αλλά ούτε και στην κοινή λογική, γιατί υπάρχει περίπτωση ποτέ η διοίκηση του Τ. Τ. να στραφεί κατά του εαυτού της για τα δικαιώματα των μετόχων που η ίδια καταστρατήγησε;

Οι αποφάσεις αυτές, εκτός των ανωτέρω, θίγουν και θεμελιώδη ατομικά μας δικαιώματα γιατί παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Πέραν όλων αυτών υπάρχει και μια πρωτοφανής καθυστέρηση έκδοσης απόφασης  από το ΣτΕ, (εκδίκαση στις 08-04-2014 και έκδοση της απόφασης τον Νοέμβριο του 2019 δηλαδή 5,5 χρόνια μετά!) που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος μας στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και υποκρύπτει σκοπιμότητα.

Επειδή η απόφαση του Σ.τ.Ε. βασίστηκε σε ένα έωλο σκεπτικό και εκδόθηκε με αυτήν την πρωτοφανή καθυστέρηση δώσαμε εντολή στους νομικούς μας (Κυριακόπουλος και Σκιαδιώτη) να προχωρήσουν στις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες για την ικανοποίηση των 2.087 μετόχων του Τ.Τ. που είχαν προσφύγει σε αυτό και ζημιώθηκαν από την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ, καταθέτοντας:

 1) Αίτηση ενώπιον του ΣτΕ για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης και  προσβολή του δικαιώματος στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης. Το αίτημα θα αφορά την επιδίκαση αποζημίωσης για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστημεν από την πολυετή αναμονή για την έκδοση απόφασης.

2) Προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την παραβίαση των ατομικών μας δικαιωμάτων, ως μετόχων του πρώην ΤΤ, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία παραβιάσθηκε κατάφωρα. Το αίτημα θα αφορά την  επιδίκαση αποζημίωσης για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστημεν από την προσβολή των δικαιωμάτων μας.

Οι δύο ανωτέρω δικαστικές ενέργειες δεν θα έχουν άμεσο κόστος για τους μετόχους που θα θελήσουν να συμμετάσχουν σε αυτές καθώς η αμοιβή του δικηγορικού γραφείου θα καλυφθεί εξ΄ ολοκλήρου ως ποσοστό  από τις τυχόν επιδικαζόμενες αποζημιώσεις από το Σ.τ.Ε και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Η αμοιβή του δικηγορικού γραφείου ορίστηκε στο 20% πλέον ΦΠΑ και θα παρακρατηθεί από τους δικηγόρους μας εάν και όταν αποδοθούν οι τυχόν επιδικαζόμενες αποζημιώσεις στους δικαιούχους μετόχους.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις παραπάνω ενέργειες πρέπει αρχικά ως την Παρασκευή 29/5/2020:

  1. Να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη σχετική εξουσιοδότηση προς τη δικηγορική εταιρεία, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ ή να σας χορηγηθεί κατόπιν επικοινωνίας από την Ε.Μ.Φ.Τ.Τ. ή τη δικηγορική εταιρεία.
  2. Να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το σχετικό έντυπο προσφυγής στο ΕΔΔΑ (συμπληρώνετε τα πεδία 1-9,32-33), το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ ή να σας χορηγηθεί κατόπιν επικοινωνίας από την Ε.Μ.Φ.Τ.Τ. ή τη δικηγορική εταιρεία.
  3. Να έχουν μαζί τους ή να στείλουν φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  4. Να έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον το ποσό της εφάπαξ εγγραφής τους στην Ε.Μ.Φ.Τ.Τ. (10 ευρώ) και τη φετινή ετήσια συνδρομή της Ε.Μ.Φ.Τ.Τ. για το 2020 (10 ευρώ) στο λογαριασμό μας (Εθνική Τράπεζα, ΙΒΑΝ: GR4501100400000004000243842 Δικαιούχος λογαριασμού: Αγγελάκης Μιχαήλ) βάζοντας στην αιτιολογία πρώτα Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο.

Τα έντυπα είχαμε συμφωνήσει με το δικηγορικό γραφείο ότι δεν χρειάζονται επικύρωση από ΚΕΠ ή Αστυνομία. Οι βεβαιώσεις μετοχών του Τ.Τ. για κάθε μέτοχο θα δοθούν στο δικηγορικό γραφείο από την Ε.Μ.Φ.Τ.Τ., αφού μας τις είχατε στείλει το 2012.

Σε μεταγενέστερο στάδιο: για την εκπροσώπηση των συμμετεχόντων ενώπιον του ΣτΕ και πριν την εκδίκαση των αγωγών (το αργότερο 5 μήνες μετά την κατάθεση τους) θα απαιτηθεί η σύνταξη συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων, κατόπιν συνεννοήσεως με τη δικηγορική εταιρεία. ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 10 ή 20 ΕΥΡΩ.  

Τα έντυπα μπορείτε να τα συμπληρώσετε, υπογράψετε και στείλετε ταχυδρομικά είτε στο δικηγορικό γραφείο είτε στο γραφείο της Ε.Μ.Φ.Τ.Τ. ή να τα συμπληρώσετε και υπογράψετε σε ένα από τα δύο γραφεία ως την Παρασκευή 29/5/2020!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επικείμενες δικαστικές ενέργειες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ε.Μ.Φ.Τ.Τ. : Βασιλίσσης Σοφίας 122, ΤΚ 11526, Αμπελόκηποι Αθηνών, κάθε Τρίτη & Παρασκευή 10:00-14:00, τηλ/φαξ: 2107704180, κινητό: 6943028127, email: admin@emftt.gr facebook: https://www.facebook.com/groups/391835890894974/

Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη δικηγορική εταιρεία για διευκρινήσεις στα έντυπα και τις ενέργειες (Ομήρου 50, 1ος όροφος, ΤΚ 10672, Αθήνα, email: info@kyroslawoffices.gr τηλ: 2103633104, 2103388426, 2103388456, Υπεύθυνη Δικηγόρος: Βασιλική Καραπέτσα).

Επίλογος

Όπως αντιλαμβάνεστε εδώ και 6 χρόνια στοιχειοθετήσαμε, δρομολογήσαμε και εξελίσσονται οι νομικές διεκδικήσεις μας ενώ προκύπτουν και νέες που δεν τις υπολογίζαμε όπως αυτή του Σ.τ.Ε.

Μετά τις πρωτόδικες αποφάσεις ακολουθούν οι εφέσεις, ενώ πιθανόν να χρειαστεί να προσφύγουμε στον Αρειο Πάγο και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Συγκρουόμαστε με ένα πανίσχυρο και διεφθαρμένο σύστημα οπλισμένοι με το δίκιο μας, τις γνώσεις να το τεκμηριώσουμε και την αμέριστη συμπαράσταση και εμπιστοσύνη όλων σας.

Γι’ αυτό ο αγώνας μας θα είναι μακρύς και χρειάζεται να οπλιστούμε με επιμονή και υπομονή για να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς που μας αντιμάχονται.

Υπολογίζαμε ότι με την αρχική συνδρομή σας θα αντιμετωπίζαμε όλα τα έξοδα για την συντήρηση των γραφείων μας και των υποθέσεων μας, τα έξοδα ενημέρωσης και επικοινωνίας μαζί σας κλπ. Και πραγματικά για έξι ολόκληρα χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει επιτυχώς όλη αυτήν την κατάσταση χάρη σε αυτήν τη συνδρομή σας. Όμως επειδή οι διεκδικήσεις μας εξελίσσονται και απαιτούν περισσότερο χρόνο του αναμενομένου ή προκύπτουν νέες διεκδικήσεις που θα επιμηκύνουν περισσότερο τις δράσεις μας άρα και τα έξοδα λειτουργίας της Ε.Μ.Φ.Τ.Τ. γι’ αυτό θα απαιτηθούν επιπλέον έξοδα.

Ένα μέρος αυτών των εξόδων θα το καλύψει με μία δωρεά προς την Ε.Μ.Φ.Τ.Τ. το δικηγορικό γραφείο Κυριακόπουλου – Σκιαδιώτη και το υπόλοιπο θα καλυφθεί με την ετήσια συνδρομή των 10 ευρώ που θεσπίσαμε από φέτος και την οποία παρακαλούμε να καταβάλετε ανελλιπώς ενισχύοντας έτσι παραπέρα τον αγώνα μας.

 

 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                                                                                                          ΚΑΠΑΤΣΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΤΖΙΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΜΦΤΤ                                                                                                                       ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΜΦΤΤ