ΕΜΦΤΤ

 

 

Αθήνα, 02-12-2019

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΜΦΤΤ και της καταμέτρησης των ψήφων, σύμφωνα με το καταστατικό, σήμερα 02/12/2019 πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΜΦΤΤ ως κάτωθι:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΜΦΤΤ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΠΑΤΣΟΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΤΖΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΞΕΡΑ

ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ

 

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΜΦΤΤ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΔΡΕΤΤΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΠΟΔΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΔΡΕΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

ΚΑΠΑΤΣΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΤΖΙΝΑ

 

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΞΕΡΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ

 

ΠΟΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΧΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ